CS CENTER

031-975-8899


월-금 10:00~17:30
* 점심시간 13:00~14:00
* 토/일/공휴일 휴무


BANK INFO


기업은행 642-006824-01-012
국민은행 512637-01-002735
우리은행 1005-301-790478
예금주 (주)일디오

  •  
  •  

 • 상품후기

 • 일디오 커피 어떠셨나요? 상품후기는 일디오에게 큰 힘이 됩니다.
상품 게시판 목록
번호 상품정보 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
1743
 • 콜롬비아 수프리모

 
 • 콜롬비아 수프리모
만족 [1]
네이**** 2018-06-20 5 0 5점
1742

 
 • 에티오피아 예가체프 G1 아리차
만족 [1]
네이**** 2018-06-20 12 0 5점
1741

 
 • 케냐 마이크로랏 키안군도 AA TOP
만족 [1]
네이**** 2018-06-20 14 0 5점
1740

 
 • [Gift Set] 스페셜티 200g 3종(에티오피아코케내추럴/에티오피아아리차/블렌드델라벨라) 세트 (선물포장)
만족 [1]
네이**** 2018-06-19 6 0 5점
1739

 
 • 에티오피아 예가체프 실링가 (GCA 공식지정원두)
만족 [1]
네이**** 2018-06-18 16 0 5점
1738

 
 • 에티오피아 예가체프 실링가 (GCA 공식지정원두)
만족 [1]
네이**** 2018-06-17 26 0 5점
1737

 
 • [월간일디오] 엘살바도르 2017 COE#5 (할인특가 - 200g 한정 19,000원)
만족 [1]
네이**** 2018-06-14 21 0 5점
1736

 
 • [정기배송] Roaster's Pick (스페셜티 싱글오리진)
2주차로 했더니 겹치네요 [2]
예선**** 2018-06-13 40 0 5점
1735

 
 • 브라질 산토스 NY2 Fine Cup 세하도
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 8 0 5점
1734

 
 • 콜롬비아 수프리모
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 6 0 5점
1733

 
 • 에스프레소 랩소디
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 18 0 5점
1732

 
 • 코스타리카 따라주 SHB EP 산 라파엘
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 6 0 5점
1731

 
 • 다크 브라질 산토스 NY2 Fine Cup 세하도
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 2 0 5점
1730

 
 • 다크 콜롬비아 수프리모
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 11 0 5점
1729

 
 • 케냐 AB FAQ Plus
만족 [1]
네이**** 2018-06-13 10 0 5점